borclar_hukuku

      BORÇLAR HUKUKU

  • Sözleşme ve Haksız Fiillerden Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat Talepleri
  • Sözleşmelerin iptali
  • Sözleşmeden Dönme
  • Temerrüt İhtarı
  • Cari hesap,
  • Alacağın Temliki-Borcun Nakli
  • Malvarlığı veya Ticari/Esnaf İşletmesinin Devri