Hasan Türkün ZOP

Avukat ( Kurucu )

(312) 999 55 39


T.B.B Sicil No : 119039
Ankara Barosu Sicil No: 27957

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Adliyesi ve Ankara Barosunda bir yıl süreli avukatlık stajını tamamlayan Avukat Hasan Türkün ZOP, ‘G.K.Z. Avukatlık & Danışmanlık’ Avukatlık Ortaklığında kurucu ortak sıfatıyla mesleğini sürdürmektedir.

Avukat H.Türkün ZOP 2016 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD. Bilişim Hukuku programında Yüksek Lisans öğrenimi tamamlamıştır.

Halen Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistiği Tezli Yüksek Lisans eğitimini sürdüren Av. H.Türkün ZOP, kendisine has yapısıyla hem esasa hem de usule ilişkin özel hükümleri bünyesinde ihtiva eden ve ayrı bir ‘mesleki uzmanlık’ gerektiren ‘gümrük mevzuatı ile gümrük vergi ve cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların idari ve yargısal yollardan çözümü’ konularında da uzmanlaşmıştır. Ankara Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği ile birden fazla gümrük müşavirlik firmasının da vekilliği görevini sürdüren Avukat Hasan Türkün ZOP, Gümrük ile ilgili güncel mevzuat ve yargı kararlarına ilişkin yeterli tecrübe ve deneyime sahiptir.

Av. Hasan Türkün ZOP, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan ‘UZMAN GÖRÜŞ’ adlı gümrük, dış ticaret ve lojistik konularına ilişkin içerik ihtiva eden dergiye düzenli olarak makale yazmaktadır.

Gümrük mevzuatının yanı sıra, Ticaret Hukuku, Kaçakçılık Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bilişim Hukuku, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ceza Hukuku Mevzuatı, İcra/iflas Hukuku, Aile Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Sendikalar hukuku, Tüketici Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru da dahil olmak üzere pek çok faaliyet alanında ayrıca hizmet vermektedir.

Diğer taraftan, hak kazanmış olduğu iki farklı ‘AB Proje Yazma ve Yürütme Eğitim Sertifikası’ ile Avrupa Birliği tarafından hibe desteği sağlanan projelerde proje danışmanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev almakla birlikte, Türkiye Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kalkınma Ajansları ve Büyük elçilikler nezdinde yürütülen 10’dan fazla Avrupa Birliği Projesinde hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Yayınlar – Makaleler

 • Gümrük Vergileri ve Para Cezaları İçin Uzlaşma Müessesesi (2016)
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Süreçte Çözümü (2016)
 • Ceza Hukuku Alanında Kişisel Verilerin Korunması (2016)
 • Ceza Muhakemesinde Delil Kavramı ve Türleri (2017)
 • Çocuk Hakları ve Velayet (2017)
 • Abonmanlık Sözleşmesi (2017)
 • Uluslararası Ticaretin Vergilendirme Sorunları (2018)
 • Gümrük Vergisi ve Uyuşmazlıklarının İdari / Yargısal Alanda Çözüm Yolları (2018)
 • Dampinge Karşı Vergi ve Anti Damping Vergi Uyuşmazlıkları (2018)
 • Toptancı Hallerinde Çalışan Taşıyıcıların İşçilik Alacakları Sorunu (2019)
 • Yeni Hal Yasası Hakkında Görüş ve Öneriler (2019)