GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI / GÜMRÜK MEVZUATI  / DIŞ TİCARET / LOJİSTİK HİZMETLERİ

gumruk_hukuku
 • Gümrük Rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi/Ortak Transit Sözleşmesi, İhracat Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması-Gümrük Kontrolleri- Gümrük Hat Kriterleri
 • Özet Beyan, Geçici Depolama ve Beyan
 • TIR Mevzuatı, İhtisas Gümrüğü Uygulamaları, Tasfiye Mevzuatı
 • Fikri ve Sınai Haklar
 • Serbest Bölgeler, Posta ve Hızlı Kargo İşlemleri, Muafiyetler
 • Kıymet, Eşyanın Sınıflandırılması, Tarife Uygulamaları, Menşe konularında danışmanlık
 • Gümrük Yükümlülüğü ve Cezalar – İtirazlar
 • Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
 • Gümrük Vergi ve Cezalarının Uzlaşma Yoluyla Giderilmesi
 • Uzlaşma Komisyonu ile yapılan Görüşmelerde Temsil/Hukuki Destek
 • Gümrük Vergi ve Cezalarında İtiraz yolu
 • Gümrük Cezaları İptal Davası
 • Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, İlave Gümrük Vergisi, Anti-Damping Vergisi ve Sair Vergi açısından Yetki ve Sorumluluklar
 • Doğrudan ve Dolaylı Temsil-Gümrük Müşavirlik Sistemi
 • İhracat Rejimi, Teknik Düzenlemeler Rejimi, İhracatın Desteklenmesi, Sınır Ticareti ile ilgili Danışmanlık
 • İthalat Rejimi, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimine Yönelik Danışmanlık
 • Kambiyo Rejimi, 32 Sayılı Karar, Yönetmelikler, Genelgeler üzerine Güncel Danışmanlık Hizmetleri
gumruk_hukuku_2