miras_hukuku

      MİRAS HUKUKU

  • Veraset İlamı Alınması
  • Vasiyetname Düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin İptali
  • Tenkis Davası Hukuki Takibatı
  • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davalarının Hukuki Takibatı
  • Mirastan Feragat Sözleşmesi Hazırlanması
  • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
  • Mirasın Reddi Davası
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi