idare_hukuku

     İDARE HUKUKU / İDARİ YARGI

  • Hukuka Aykırı İdari Tasarrufların İptali ve Yürütmenin Durdurulması
  • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tam Yargı Davalarının Açılması
  • İdari Para Cezalarına İtiraz Edilmesi
  • Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Meslek Davaları
  • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması
  • Vergi Uyuşmazlıklarının uzlaşma/İtiraz /dava yoluyla çözülmesi
  • Kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları
  • Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bedel davaları
  • İmar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları
  • Kamulaştırmanın iptali davaları