ticaret_hukuku

    TİCARET HUKUKU VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR

 • Mutlak ve Nispi Ticari Davalar
 • Bankacılık ve Finans
 • Şirket Birleşme / Devralma / Tür Değiştirme
 • Leasing (Finansal Kiralama)
 • Ticaret Sicili ile İlgili Hukuki İşlemler
 • Yapısal ve Kurumsal İş Takibi
 • Halka Arz ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Menkul ve Gayrimenkul Edinmesi
 • Hisse/ Pay Senetleri ve Dağılımlarına Yönelik Danışmanlık
 • Sigorta Hukuku
 • E-Ticaret Hizmetleri
 • Mesafeli Satım Sözleşmesi Hazırlanması