elektronik_haberlesme

      ELEKTRONİK HABERLEŞME HUKUKU

  • Sahte faturalı hat açma, kredili ürün satışı ve fatura borçları üzerine açılan davalar
  • İdarî para cezalarının uygulanması ve tahsili
  • İdarî yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açma
  • E.H.K m.63 kapsamındaki Cezai Hükümler