bilisim_hukuku

     BİLİŞİM HUKUKU

  • Kişisel Verilerin Korunması
  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Davaları
  • Bilişim Suç ve Cezaları
  • İnternet Aracılığıyla Hakaret Davaları
  • Veri Kurtarma Analizi
  • Sahte Sosyal Medya Hesapları Tespit/Kapatılması ve bunlar üzerinden yapılan Dolandırıcılık ve Hakaret Davaları
  • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
  • İnternet yoluyla Tehdit ve Şantaj
  • Rıza dışı yapılan ve Kamu yararı içermeyen haber ve içeriklerin Tespit edilerek Kaldırılması
  • Düzeltme ve Maddi/ Manevi Tazminat Talepleri